PRAKTISK PLANLEGGING

Gjennomføring byromspillet

HVEM?

Det må gjøres en vurdering på hvem som bør delta (forslagsstiller, utbygger, konsulent, innbyggere/naboer, eksisterende brukere, fremtidige brukere, lag og organisasjoner, foreninger, andre interessenter).

 

Det kan være nyttig å stille følgende spørsmål:​

Hvem bruker byrommet i dag?

Hvem er i direkte berøring med byrommet?

Hvem har interesser i byrommet?

Hvem kan være fremtidige brukere av byrommet?

 

En stedsanalyse kan hjelpe med å definere dagens

brukere og interesser.

HVOR?

Man må finne et velegnet lokale. Lokasjon for gjennomføring bør være i eller i nærhet til byrommet det skal spilles om. Det kan spilles både inne og ute, men det må være mulig å sette seg i grupper ved bord å spille.

NÅR?

 

Velg et tidspunkt på uken og dagen der den ønskede målgruppen treffes best mulig. Ønskes det å treffe en bred målgruppe er et kveldsarrangement midt i uken ofte mest velegnet. Her har både privatpersoner, lag og organisasjoner samt fagpersoner, utbyggere o.l. anledning til å stille.Er den viktigste målgruppen innbyggere og naboer kan et helgearrangement også vær et godt alternativ.

ANDRE PRAKTISKE FORHOLD

 

Det må være bord og stoler.

Det må være fasiliteter til å holde en presentasjon pg vise film.

Det kan være en god idé å tilby lett servering: mat og drikke.