PROMOTERING

Det må jobbes med å få folk til å delta. Det kan være vanskelig å nå ut til nøyaktig dem man ønsker å involvere. Det er derfor en god idé å legge en plan for promotering og kommunikasjon av arrangementet.

Følgende metoder kan være nyttige:

PERSONLIG INVITASJON

Personlig invitasjon i postkasse, på e-post eller sms.

Velegnet måte å nå ut til grunneiere, lag og organisasjoner og de nærmeste naboer.

FLYERS

Fysiske flyers som deles ut i nabolag og henges opp rundt på skoler, barnehager, dagligvarebutikker ol.

Velegnet måte å nå bredere ut i nabolag

OFFENTLIG FACEBOOK ARRANGEMENT

Bruk av sosiale medier til å enkelt dele i ulike kanaler og nå ut til ulike nettverk.

Velegnet måte å nå særlig interessert og bredere offentlighet.

MEDIA

Kontakt relevant media som kan ha interesse i å lage en sak/dekke gjennomføringer.

Velegnet til å nå bredt ut i offentligheten, offentlig debatt, få interesse politisk.

Uavhengig av hvilke metoder som brukes i promotering er det en god idé å følge opp inviterte eventuelt med praktiske oppdateringer og påminnelser når arrangementet nærmer seg. Det anbefales i tillegg å dokumentere hva som er gjort i forbindelse med promotering og mobilisering av deltakerne.