UTARBEIDELSE

presentasjon

For å oppnå best mulige og brukbare resultater med byromspillet bør det lages en god og informativ presentasjon. Presentasjonen skal tydelig formidle prosjektet og byrommet som deltakerne skal spille om og komme med innspill til. Presentasjonen bør være muntlig og kan med fordel suppleres med relevante bilder og planer samlet i et slideshow.

 

Presentasjonen må besvare følgende spørsmål:

  • Hva er status på prosjektet? (status planprosess)

     +Hvis det er gjennomført medvirkning tidligere, hvordan er dette

       implementert i prosjektet?

  • Hvilket byrom kan det gis innspill på? (hvor, beskrivelse)

  • Hva kan det gis innspill på? (hva er åpent for endringer)

  • Hvordan planlegges innspillene å brukes videre? (videre implementering av innspill)