KLARGJØRING

byromspillet

Nå skal alt det praktiske være på plass. Det gjenstår bare å sette seg godt inn i spillregler og spillet skal gjøres klart slik at det er best mulig grunnlag for å få godt utbytte av resultatene.

De som skal fasilitere gjennomføring av byromspillet må klargjøre følgende:

1. ANSKAFFE SEG BYROMSPILLET

Byromspillet er utviklet i samarbeid med Sandnes kommune. I forbindlese med etablering av nye eller utvikling av eksisterende byrom i Sandnes tilbyr kommunen "Byromspillet" som et verktøy utviklere og utbyggere kan benytte seg av. Kontakt                            for utlevering av spill.

Dersom du ikke har adgang til spillet tar                         mot bestilling

2. SETTE SEG GRUNDIG INN I

                      og se        , ved spørsmål ta kontakt med spillutvikler 

3. GÅ GJENNOM MOTIVBIBLIOTEKET

og velg ut de motiv som er relevante for det aktuelle byromet.

Eks. Er byrommet ikke i nærheten av sjøen sorteres sjørelaterte tiltak og aktiviteter fra.

4. GÅ GJENNOM

hvert spill og sjekk at spillet er komplett (se bilde)

5. SKRIV UT

Til hvert spill:

 

 

 

Det kan i tillegg være nyttig å skrive ut et flyfoto av byrommet med kontekst (+radius 50 meter) i A3 format, som deles ut til hver gruppe).

Nå er det klart for å spille byromspillet!