RIGGING

Lokalet - Teknisk - Klargjøring

1. Organiser i lokalet. Sørg for at det er nok bord og stoler. Lag gjerne grupper med bordene, om mulig, for å skille gruppene som skal spille fra hverandre.

 

 

2. Koble til det tekniske knyttet til presentasjon av området og sørg for at bilde og lyd fungerer til vis av "Byromsfilmen"

 

 

3. Legg spill klart på bord

          - Ca. 10 spillbrikker til hver spiller.

          - 1 spillhjul til hvert spill.

          - 1 timeglass til hvert spill.

          - Alle aktuelle motivbrikker skal ligge på bordet.

          - Jokere til alle spillere.

          - Følgende ark skal være på bordet: Slik spiller du, Oppsamling, Poengskjema, Spillhjul-

            forklaring.

          - Penn/blyant til spillansvarlig.

          - A3 foto av området