Eksempel 

gjennomføring/agenda

Mat og mingling

(15 min)

Velkommen + Presentasjon

(10 min)

Intro byromspillet:          

(5 min)

Del opp i grupper, finn et bord og

spill byromspillet

( 40 min, eller til alle brikker er i

spill - videre til oppsamling)

          - Viktig å sikre at alle gruppene kommer

             godt i gang, hjelp gjerne de som trenger det.

          - Følg gruppene opp løpende, hjelp dem om

            de går i stå.

 

Sett gruppene i gang med oppsamling

(30 min)

 

Felles avslutning: Veien videre,

premieoverrekkelse - Takk for nå!

Tips! Gjennomføring av spillet bør ikke

overskride to timer. Man kan legge til ekstra tid i

staten og slutten på arrangementet til mat, mingling

og spørsmål - om nødvendig.