OPPSAMLING

evaluering

Etter gjennomføring av byromspillet gjenstår det dokumentasjon av medvirkningsaktiviteten og innspillene. Dette samles i en enkel rapport som har som formål å dokumentere resultatene.

Rapporten må dokumentere følgende:

FAKTA:

Hvem har gjennomført medirkningsaktiviteten?

Hvor og når er medvirkningsaktiviteten gjennomført?

Hvilket byrom (prosjekt) omhandler medvirkningsaktiviteten?

DELTAGLESE:

Hvor mange deltok på medvirkningsaktiviteten?

Hva var fordelingen av kjønn og alder?

Hvilke målgrupper/aktører/interessenter var representert?

RESULTATER:

Fotodokumentasjon av resultatene: Et forto av hvert spilleområde med samtlige spillebrikker. Dette kan med fordel gjøres før gruppen velger ut de viktigste innspill og fyller ut evalueringsskjema.

Komplett evalueringsskjema med utvalgte og detaljerte innspill fra hver gruppe.

Rapporten bør gi oversikt over hvilke tematikker og innspill som er gjengangere. 

 

 

Rapporteringen kan i tillegg omfatte en vurdering av resultatene og hvordan disse kan implementeres i det videre arbeidet med prosjektet/planen. Det anbefales at en slik vurdering gjøres av fagpersonell eller personer med erfaring innen medvirkning.

Det blir her på siden løpende lagt opp eksempler på medvirkningsaktiviteter hvor byromspillet er brukt som verktøy (Se gode eksempler i fanen til høyre). Her kan det leses om anders erfaringer med spillet samt finne kontaktinformasjon til de som har gjennomført.